Cennik badań

Obowiązuje od 01-01-2021r.

Analityka lekarska

nr

Opis badania

Czas

Cena w zł.

1

Mocz – badanie ogólne

1 dzień

7,5

2

Białko w moczu

1

5

3

Białko Bence-Jonesa w moczu

7 dni

60

4

Kał na badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych

3 dni

20

5

Kał na badanie pasożytów – 1 badanie

3 dni

30

6

Kał na krew utajoną – met. immunochemiczna

1 dzień

20

7

Ameba w kale

3 dni

50

8

Lamblie w kale – met. Enzymatyczna ELISA

7 dni

50


Hematologia

nr

Opis badania

czas

Cena w zł

1

Morfologia z rozmazem automatycznym

1 dzień

12

2

Mikroskopowa ocena rozmazu krwi

1

10

3

OB

1

5

4

Oznaczanie odsetka retikulocytów – krew

1

15

5

Eozynofilia w wymazie lub plwocinie

1

25

 

Serologia 

nr

Opis badania

czas

Cena w zł

1

Grupa krwi, Rh

5 dni

40

2

Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy

2 dni

40

3

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych

7 dni

220

4

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

2 dni

30

5

Wpis grupy do krew karty

7 dni

50


KOAGULOLOGIA
 

nr

Opis badania

czas

Cena w zł

1

APTT – czas kaolinowo-kefalinowy

1 dzień

10

2

INR – czas protrombinowy (wskażnik Quicka)

1

10

3

D-dimery

1

35

4

fibrynogen

1

15

5

Białko C

13 dni

80

6

Inhibitor czynnika IX

7 dni

550

7

alfa-2-antyplazmina (aktywność)

12 dni

100


BIOCHEMIA KLINICZNA

nr

Opis badania

czas

Cena w zł

1

Albuminy w surowicy

1 dzień

8

2

Alat

1

8

3

Aspat

1

8

4

Amylaza trzustkowa w surowicy

3

10

5

Amylaza w surowicy

3

10

6

ASO – test ilościowy

1

20

7

Beta-2-mikroglobulina w surowicy

13 dni

80

8

Beta-2-mikroglobulina w moczu

12 dni

80

9

Białko całkowite

1

10

10

CRP – ilościowo

1

16

11

Białko monoklonalne – immunofiksacja (IFE)

13

280

12

Bilirubina bezpośrednia w surowicy

2

10

13

Bilirubina całkowita

1

10

14

Bilirubina pośrednia

2

10

15

BNP- peptyd nariuretyczny typu B

3

120

16

Chlorki w surowicy

1

12

17

Cholesterol całkowity

1

10

18

Cholesterol HDL

1

10

19

Cholesterol LDL – wyliczony ze wzoru

1

8

20

Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony

2

20

21

Trójglicerydy

1

10

22

Cholinesteraza

12

30

23

Cystatyna C

12

65

24

Czynnik reumatoidalny- RF – ilość

1

18

25

Czynnik reumatoidalny RF IgM

6

65

26

Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)

2

50

27

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

2

18

28

Enzym konwertujący angiotensyną (ACE)

12

65

29

Ferrytyna

2

30

30

Fosfataza alkaliczna (ALP)

1

10

31

Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna

6

40

32

Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

7

20

33

Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP)

2

20

34

Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)

10

35

35

Fruktozamina

7

40

36

GGTP – gamma-glutamylotranspeptydaza

1

12

37

SHBG – globulina wiążąca hormony płciowe

12

40

38

Glukoza

1

5,5

39

Hemoglobina glikowana – HbA1c

1

20

40

Immunoglobuliny Ig M w surowicy

2

25

41

Immunoglobuliny Ig E całkowite w surowicy

2

25

42

Immunoglobuliny Ig A w surowicy

2

25

43

Immunoglobuliny Ig G w surowicy

2

25

44

Kinaza kreatynowa – CK

1

10

45

Kreatynina w moczu

1

10

46

Klirens kreatyniny endogennej – GFR

1

18

47

Kreatynina w surowicy

1

10

48

Kwas foliowy

2

35

49

Kwas mlekowy

2

20

50

Kwas moczowy

1

10

51

Kwasy żółciowe w surowicy

1

10

52

Lipaza w surowicy

1

26

53

Lipoproteina a – Lp(a)

12

65

54

Lit

2

30

55

Magnez

1

10

56

Mikroalbuminuria – mocz

6

35

57

Mocznik w surowicy

1

10

58

Odczyn Waaler-Rose

1

16

59

Potas w surowicy

1

10

60

Proteinogram – elektroforeza lipoprotein

2

35

61

Proteinogram – elektroforeza surowicy

2

35

62

Selen w surowicy

12

95

63

Selen w moczu

12

95

64

Sód w surowicy

1

10

65

Transferyna

4

30

66

TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza

3

20

67

Wapń w surowicy całkowity

1

10

68

Witamina B1 – tiamina

12

155

69

Witamina B12

2

35

70

Witamina 25(OH) D całkowita

8

65

71

Witamina D3(1,25(OH)2D3)

12

135

72

Witamina E

12

95

73

Wolne kwasy tłuszczowe

13

100

74

Złoto w surowicy

2

100

75

Żelazo w surowicy

1

10


HORMONY / MARKERY NOWOTWOROWE

nr

Opis badania

czas

Cena w zł

1

17 – OH progesteron

5

45

2

ACTH – hormon adrenokortykotropowy

2

50

3

Aldosteron

12

50

4

B-HCG – gonadotropina kosmówkowa

1

30

5

C- peptyd

4

35

6

CA – 50

12

105

7

CA 125

2

40

8

CA 15-3

2

40

9

CA 19-9

2

40

10

CA 72-4

12

85

11

Test ROMA

 

120

12

CEA – antygen karcynoembrionalny

2

40

13

DHEA – dehydroepiandrosteron

12

70

14

erytropoetyna

12

85

15

Estradiol – E2

1

25

16

Estriol wolny

14

45

17

Estron – E1

12

65

18

FSH – folikulotropina

1

25

19

Gastryna

12

95

20

glukagon

12

95

21

ADH – hormon antydiuretyczny

12

150

22

Hormon wzrostu – hGH

4

50

23

Insulina

2

45

24

Somatostatyna C – insulinopodobny czynnik wzrostu

12

95

25

Kalcytonina

12

65

26

Kortyzol

2

35

27

Kortyzol w moczu

3

35

28

Kortyzol wolny w moczu

12

60

29

Leptyna

12

230

30

Luteotropina – LH

1

25

31

PTH – parathormon

2

40

32

Progesteron

1

30

33

Prolaktyna – PRL

1

30

34

PSA całkowity

1

30

35

PSA wolny

1

40

36

Test z prolaktyną ( 1 godz. 1 tb )

 

60

37

Testosteron

1

30

38

Testosteron wolny

2

60

39

Tyreoglobulina – TG

5

50

40

TSH – tyreotropina III generacja

1

20

41

fT3 – wolna trójjodotyronina

1

18

42

fT4 – wolna czterojodotyronina

1

18


PRZECIWCIAŁA I AUTOPRZECIWCIAŁA

nr

Opis badania

czas

Cena w zł

1

P/ciała antyfosfolipidowe

10

120

2

P/ciała antyhistonowe

12

80

3

P/ciała antykardiolipidowe klasy IgA

14

40

4

P/ciała antykardiolipinowe klasy IgG

4

40

5

P/ciała antykardiolipinowe klasy IgM

4

40

6

P/ciała anty/tyreoglobulinowe ( ATG)

2

40

7

P/ciała przeciw antygenom łożyska

24

150

8

P/ciała przeciw centromerom

12

100

9

P/ciała przeciw czynnikowi wew. Castl’a

12

100

10

P/ciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA)

14

70

11

P/ciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2)

12

100

12

P/ciała anty GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego)

12

130

13

P/ciała przeciw insulinowe (IAA)

12

100

14

P/ciała przeciw jądrowe ANA

17

50

15

P/ciała przeciw jądrowe ANA 2

17

140

16

P/ciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA)

12

70

17

P/ciała przeciw JO – 1 (JO-1ENA)

12

60

18

P/ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)

12

70

19

P/ciała przeciw mitochondrialne ( AMA)

14

70

20

P/ciała przeciw mitochondrialne ( AMA- ETI )

12

100

21

P/ciała przeciw mitochondrialne ( AMA – M2)

17

60

22

P/ciała przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 (AMA-SUB)

12

110

23

P/ciała przeciw peroksydazie tarczycowej ( ATPO )

2

40

24

P/ciała przeciw receptorowi TSH ( TRAb)

12

100

25

P/ciała przeciw cytomegalii p/c IgM

2

50

26

EBV – wirus Epsteina Barr profil p/c met. IIF

10

100

27

EBV – wirus Epsteina Barr – test lateksowy (mononukleoza)

5

30

28

EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM

8

60

29

Grypa -poziom p/c w kierunku 3 szczepów A(H1N1),A(H3N2) i B

18

100

30

WZW typu A (AHAVM)

10

40

31

WZW typu A ( AHAV)

12

60

32

WZW typu B HBc IgM

5

40

33

WZW typu B total HBc total

2

50

34

HBe antygen – WZW typu B

10

40

35

HBs – antygen HBs

1

30

36

HBs p/c przeciw HBs

1

40

37

HBs antygen – test potwierdzenia (WZW typu B)

4

40

38

HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C)

1

40

39

HCV – p/c przeciw HCV test potwierdzenia met. Recon-Blot-II

13

200

40

HDV – p/c przeciw HDV (WZW typu D)

12

100

41

Helicobacter pylori – p/c IgG

2

40

42

P/ciała przeciw wyspom trzustkowym

12

100

 

IMMUNOSEROLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

nr

Opis Badania

czas

Cena w zł

1

Borelioza p/c IgG met. immunoenzymatyczną

5

45

2

Borelioza p/c IgG met. Western – Blot

10

125

3

Borelioza p/c IgM met. immunoenzymatyczną

5

45

4

Borelioza p/c IgM met. Western-Blot

10

125

5

Brucelloza odczyn aglutynacyjny Wrighta

20

60

6

CMV – Wirus cytomegalii awidność p/c IgG

2

70

7

CMV – wirus cytomegalii p/c IgG

2

60

8

HIV – test przesiewowy (p/c anty HIV 1/2, antygen p24)

2

35

9

HIV – test potwierdzenia met. Western-Blot

14

300

10

Malaria p/c przeciw malarii

14

50

11

Świnka p/c IgG

12

80

12

Świnka p/c IgM

12

70

13

Test kilowy -potwierdzenia (FTA, FTA-ABS)

11

60

14

Test kiłowy przesiewowy (WR)

2

20

15

Ospa i półpasiec -Varicella zoster p/c IgG

12

80

16

Yersinia p/c IgG

12

60

 

TOKSYKOLOGIA / LEKI 

nr

Opis badania

czas

Cena w zł

1

Alkohol etylowy

2

35

2

Amiodaron

12

90

3

Barbiturany w surowicy

5

40

4

Benzodiazepiny w surowicy

2

40

5

digoksyna

3

50

6

Fenobarbital

2

90

7

Hemoglobina dwutlenkowa – HbCO

1

50

8

Narkotyki w moczu zestaw -AMP,COC,THC,BZO,MOP

2

60

9

Salicylany w surowicy

7

50

10

Teofilina

12

60